תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "באמפר"

ברוכים הבאים לאתר "באמפר", אנו מאחלים לכם גלישה מהנה באתר.

האמור להלן מיועד להבהיר את תנאי השימוש באתר.

 

קדימון

אתר "באמפר" (להלן "האתר") הוא אתר המשמש כאתר (מגזין רשת) ייצוגי עבור "באמפר", ומנוהל על-ידי פתרונות באינטרנט webinside (להלן: "הנהלת האתר"). הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת לפי שיקול דעתה וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים והתנאים החדשים יחייבו מעת פרסומם באתר.

 

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם להנהלת האתר ו/או לצדדים שלישיים שהנהלת האתר עושה בתכנים שלהם שימוש מורשה כדין. אין לעשות בתכנים אלה שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת אתר "באמפר".

השימוש בתכנים המוצגים באתר הינם למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

סימני המסחר באתר הינם קניין מנהל האתר בלבד – או במידה שהם של חברות אחרות, הרי שהם קניינם של גורמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 

תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו, בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' ו/או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לכן, איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. אם לא צוין אחרת באתר, אין להנהלת האתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו, ואין היא אחראית לתוכן החומר הנמצא בהם.

במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 

הגבלת אחריות

הנהלת האתר ו/או כל אדם מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר ולא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש בהם, למעט חבות מכח הוראות דין שאין להתנות עליהן.

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד רווחים או אובדן של מידע מכל סוג, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש באתר ו/ או אי-יכולת שימוש בו, או עקב שימוש במידע שבו, תהא עילת התביעה אשר תהא.

 

נוהל הודעה והסרה

הנהלת האתר עושה ותעשה את המיטב על מנת למנוע הצגת מידע אשר יש בו בכדי להפר את הדין. יחד עם זאת אין הנהלת האתר יכולה להבטיח כי בידיה הכלים למנוע באופן מוחלט הצגת מידע הפוגע בזכויות צד שלישי ו/או שיש בה משום הפרת דין ככלל. היה ומשתמש נפגע מהצגת מידע כאמור ו/או סבור שהצגתו מפרה את הדין, הינו רשאי לדווח על כך באמצעות הדף "צור קשר". במקרה שההודעה לא נענתה במועד המתאים או במקרה דחוף במיוחד, יש לפנות באמצעות הטלפון לפי הפרטים שבדף "צור קשר". הנהלת האתר תבחן את הודעת המשתמש בהקדם האפשרי ובמידת הצורך ובכפוף להוראות הדין היא תסיר את המידע מהאתר.

 

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP-של המחשב שלו, כתובת הMACID- של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק הסבר כלשהו.

הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע זה, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת אתר "באמפר".

המשתמש מסכים ומאשר כי המידע שמסר או שימסור להנהלת האתר לצורך ההרשמה ולצורך שימוש באתר נמסר מרצונו ובהסכמתו. ידוע למשתמש כי המידע יוחזק במאגר/י מידע אצל הנהלת האתר והיא תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר, יימסר ו/או ייאסף, לצורך פעילות האתר, לצורך שמירה על הקשר עם המשתמש ו/או לצורך כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על-ידי הנהלת האתר בעצמה או בשיתוף פעולה עם אחרים, לרבות במסגרת דיוור ישיר. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים אשר יהיו רשאים להשתמש אף הם במידע שהועבר אליהם, אולם רק לאותן מטרות שלהן הנהלת האתר רשאית להשתמש.

 

גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים לפי העניין לשמור על המידע הנשמר על-ידה במערכת, ואולם אין היא יכולה להבטיח באופן מלא כי האתר לא ינזק על-ידי גורמים שלישיים כפי המתרחש לעיתים ברשת האינטרנט אף לאחר נקיטת אמצעים סבירים.

 

הדין החל ואיזור השיפוט

במקרה בו התגלעה כל מחלוקת בקשר לאתר, הדין שיחול יהא הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית  תהא למערכת בתי המשפט הישראליים במחוז תל אביב בלבד.

 

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

‎למעלה

אהבתם את התכנים שלנו?

לחצו לייק וקבלו עדכונים שוטפים